Thông tin liên hệ

Siêu thị điện Máy Hoàng Hưng 

 72 Trần Tất Văn, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

 0389.413.369

 dienmayhoanghung01@Gmail.com

 dienmayhoanghung.com

Chỉ đường